fbpx

Gimnastična Šola Celje

Ustvarjamo telovadne izkušnje

Gimnastična Šola Celje

Ustvarjamo telovadne izkušnje

Gimnastična Šola Celje

Ustvarjamo telovadne izkušnje

Gimnastična šola Celje

Smo skupina strokovnjakov na področju športne gimnastike, katerih poslanstvo je ustvarjanje telovadnih izkušenj!

V Gimnastični šoli Celje ponujamo prilagojene programe za posamezne starostne skupine. Gibanje je ena izmed primarnih človeških potreb, gibalni razvoj pa odraz izkušenj, ki ključno vplivajo na hitrost doseganja mejnikov v razvoju. Pomembno je, da posamezniku v skladu s starostjo in sposobnostjo, omogočamo dovolj gibalnih izkušenj, ki bodo pripomogle, da v različnih situacijah obvlada svoje telo, ob gibanju pa občuti ugodje, varnost in samozavest.

Poleg razvijanja gibalnih sposobnosti in pridobivanja gibalnih izkušenj je ena izmed najpomembnejših značilnosti gimnastične šole prispevek k vzgoji in oblikovanju osebnosti otroka. Primerno izbran in organiziran vadbeni program zahteva in vzbuja v otrocih smisel za kolektivno delo, samodisciplino, vztrajnost, borbenost, pogum, samozavest ter druge pozitivne lastnosti otrokove osebnosti, ki se kasneje prenašajo v njegovo vsakdanje življenje.

Prav tako je kljub njihovi mladosti in razigranosti na prvem mestu varnost, zato jih od prvega dne vzgajamo v odgovorne in disciplinirane telovadce, ki poznajo pravila in vrednote gimnastičnega sveta.

– Kolektiv Gimnastične šole Celje

Ekipa

Matic Frumen

Dipl. tren. šp. gimnastike
Nacionalni sodnik MŠG
Licenciran trener Evropske gimnastične zveze

Peter Lampret

Trener tekmovalnih programov
Bivši reprezentant in finalist SP

Petra Ovčjak

Prof. raz. pouka
Vadba predšolskih otrok

Julija Golenkova

Dipl.tren.šp.Gimnastike (UA)
Reprezentantka ritmične gimnastike (UA)
Trenerka tekmovalnega programa

Peter Frumen

Dipl. tren. šp. gimnastike
Dolgoletni trener panožnih športnih šol MIZŠ
Član izvršnega odbora GZS

Miha Velca

Dipl. fizioterapevt, trener
Bivši telovadec mlajših kategorij

Tine Rauter

Dipl. fizioterapevt, trener
Udeleženec MEP,EP

Neli Štruc

Študentka šp.treniranja
Kategorizirana športnica DR,OKS
Večkratna državna prvakinja
Udeleženka MEP

Lara Furman

Dijakinja ŠCC
Vaditeljica rekreativnih programov in gimnastičarka

Programi

Ringa Raja

Program je namenjen našim najmlajšim članom, ki bodo v tekočem letu napolnili 3 leta. Torej letos vpisujemo 2018 letnike. Otroci skozi gibalne naloge spoznavajo svojo telo in se naučijo osnovnih gibalnih elementov, ki so namenjeni tej starostni skupini. Vadba poteka s starši. Čez čas, ko se otroci adaptirajo na okolje in spoznajo vaditeljico, se vadba začne izvajati brez prisotnosti staršev. Vadbo lahko obiskujete 1-krat tedensko. Skupino vodi dipl. vzgojiteljica.

3 leta
Vaditeljica: Petra Ovčjak
60 minut

1-krat tedensko

Cenik

Živ Žav 1

Otroci potrebujejo za svoj razvoj gibalno aktivno preživljanje prostega časa, kar jim omogoča razvijanje motoričnih, morfoloških in psihosomatskih sposobnosti. Razvoj teh sposobnosti v veliki meri vpliva na otrokovo celostno podobo. Vsako starostno obdobje je pri otroku bistvenega pomena. V programu Živ Žav 1 otroci skozi igro osvajajo prve motorične gibalne elemente in spoznavajo okolje primerno za njihov nadaljnji razvoj. Otroci se že spoznavajo z gimnastičnim orodjem.

4 leta
Vaditeljica: Petra Ovčjak
60 minut

1-krat tedensko

Cenik

Živ Žav 2

V starostnem obdobju od 5 do 6 let so otroci najbolj dovzetni za razvoj gibalnih spretnosti. V programu Živ Žav 2 skrbimo za skladen telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti vašega otroka. Program nudi pomembno osnovno izhodišče za nadaljnjo udejstvovanje v drugih športih. Cilj programa je otroku zagotoviti varnost, vzgojo in različne gibalne izzive v zahtevnem okolju, ki jim bo omogočil nemoten prehod na samostojno učenje. Tako otrok z gibanjem zaznava svoje telo, preizkuša kaj le-to zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Otroci spoznajo elementarna gibanja in vaje za zaznavanje telesa. Skozi vadbo na poligonih in postajah spoznavajo nove gimnastične elemente in rešujejo gibalne probleme. Preko igre se spoznavajo z osnovnimi položaji telesa, lepo držo, stojo na lopatici, mostom, prevalom naprej in nazaj, hojo po gredi, skoki na prožni ponjavi in mnogimi drugimi elementi.

5-6 let
Vaditeljica: Petra Ovčjak
60 minut

1-krat ali 2-krat na teden

Cenik

Rekreacijska gimnastika 1

Program temelji na osnovni telesni pripravi in znanju osnovnih gimnastičnih elementov. Vadeči se urijo v vseh gibalnih sposobnostih. Predvsem je poudarek na vajah za koordinacijo, moč in gibljivost. Prav tako je v tem starostnem obdobju  pomembno učenje kontrole nad lastnim telesom. Z izvajanjem kompleksnih gimnastičnih vaj, pri katerih je potrebno sodelovanje zgornjih in spodnjih udov, otroke naučimo nadzora nad telesom med izvajanjem različnih gibalnih izzivov. Vadeči se tako spoznajo z vsemi gimnastičnimi orodji ter se naučijo osnovnih elementov na posameznem orodju.

Program je primeren tako za začetnike, kot tudi za tiste, ki že obvladajo osnovne gimnastične elemente. V trenažni enoti je število otrok omejeno. Po začetnem ogrevanju in vajah moči se znotraj skupine vsakemu vadečemu prilagodi stopnja težavnosti.

7-9 let
Trener: Matic Frumen
60 minut

1-krat ali 2-krat na teden

Cenik

Rekreacijska gimnastika 2

Dimenzionirali smo program, ki temelji na osnovni telesni pripravljenosti in znanju osnovnih gimnastičnih elementov. Zaradi hitrejše rasti otrok oziroma mladostnikov v tem starostnem obdobju, smo pripravili trenažni proces v katerem vadeči izboljšujejo koordinacijo, pridobivajo na moči, gibljivosti, ravnotežju in se hkrati učijo kompleksnejših struktur gibanja. Poudarek je na učenju elementov talne akrobatike, male prožne ponjave in velike prožne ponjave. Prav tako se vadeči spoznajo z osnovnimi elementi na drugih gimnastičnih orodjih in posledično razvijajo nadzor nad celotnim telesom.

Program je primeren tako za začetnike, kot tudi za tiste, ki že obvladajo osnovne gimnastične elemente. V trenažni enoti je število otrok omejeno. Po začetnem ogrevanju in vajah moči se znotraj skupine vsakemu vadečemu prilagodi stopnja težavnosti.

10-14 let
Trener: Matic Frumen
60 minut

1-krat ali 2-krat na teden

Cenik

Akrobatika 1 in 2

Akrobatika je sestavljena iz disciplin skokov na akrobatski stezi in iz skokov z male in velike prožne ponjave. V naši gimnastični šoli smo dodali še prvine freerun-a, parkour-ja in trickinga. S tem smo treninge popestrili, jim dodali adrenalinski pridih in omogočili vadečim maksimalno doživetje gimnastične dvorane. Treningi so primerni za otroke in mladostnike, kateri imajo željo po znanju akrobatskih elementov in različnih trikov, ki se izvajajo v varnem okolju pod budnim očesom strokovnjaka.

Treninga sta sestavljena iz dveh terminov, torek in petek. V torek traja vadba 60 min in je namenjena učenju osnovnih gimnastičnih akrobatskih elementov (različni prevali, kolesa, premeti v stran, stoja na rokah, pravilna metodika učenja salt naprej in nazaj, itd.).

Drugi termin se izvaja v petek. Vadba traja 90 min. Gre za princip Open Gym, kjer je prisoten strokovni delavec (trener), vadeči pa si lahko sami izberejo želeni element, ki ga želijo osvojiti.

Akrobatika pozitivno vpliva na proces učenja drugih športov, kot so vejkanje, kajtanje, smučanje na snegu ali vodi, bordanje, ipd. Prav tako se veliko športnikov odloča za trening akrobatike zaradi koordinacije in prostorske orientacije v prostoru.

Akrobatika 1: 10-12 let
Akrobatika 2: 13-17 let
Trener: Matic Frumen
60 minut in 90 minut

2-krat na teden

Cenik

Tekmovalna gimnastika

Na podlagi prepoznavanja nadarjenosti in osebnih sposobnostih otroka za tekmovalno športno gimnastiko, izvajamo testiranje za dečke in deklice stare od 6 do 9 let. Testiranje poteka individualno ali v manjši skupini.

6-9 let
Trener: Matic Frumen
Po dogovoru

Individualno dimenzioniran trening

Cenik

100€/mesec

Zunanji športi

Program je namenjen tistim športnikom in klubom, ki potrebujejo gimnastiko kot eno izmed osnovnih tehničnih predispozicij v svoji športni panogi. Zato smo dimenzionirali program z možnostjo celoletne tedenske vadbe zunanjega kluba, v prostorih gimnastične šole s pomočjo strokovnjaka gimnastične šole.

6+ let
Trener: Matic Frumen
60 ali 90 min
Cenik

Rojstni dnevi

Otroci pričakujejo, da bo vsako praznovanje rojstnega dne nekaj posebnega. Tako vam v gimnastični šoli ponujamo možnost praznovanja rojstnega dne, kjer je celotno praznovanje namenjeno igri in zabavi otrok v najboljši gimnastični dvorani v tej regiji. Praznovanje je primerno za otroke od 5 do 15 let. Izbirate lahko med eno- ali dvourno animacijo, s prostori za pogostitev. Za hrano in pijačo poskrbite sami. Število animatorjev prisotnih pri praznovanju rojstnega dne, je odvisno od števila otrok.

Vodja: Petra Ovčjak
Cenik

Akrobatika/Gimnastika za odrasle

Gre za rekreativni program, ki je namenjen odraslim osebam. Vadba se izvaja po principu gimnastičnega treninga. Primarni cilj vadbenega procesa je osnovna telesna priprava, kateri namenimo večji del treninga. Vadeči osvoji osnovne gimnastične elemente in se spozna z gimnastičnimi orodji. Znotraj skupine se lahko prilagodi trening posamezniku.

18+ let
Trener: Matic Frumen
90 minut

1-krat tedensko

Cenik

Prijavnica

PODATKI O UDELEŽENCU

PODATKI O SKRBNIKU

Kontakt

ZAVOD ZA ŠPORT ŠTAJERSKA
Vodnikova 10
3000 Celje

E: info@gimnasticna-sola.si
T: 040 577 689 [pon-pet, 9:00-12:00]

Pošljite nam sporočilo

Kontakt

Galerija