Gimnastična Šola

Gimnastična šola

Naše poslanstvo je ustvarjanje telovadnih izkušenj, v katerih otroci občutijo srečo in veselje do gibanja ter zadovoljstvo uspeha.

V Gimnastični Šoli ponujamo prilagojene programe za posamezne starostne skupine otrok ter v pozitivnem učnem okolju ustvarjamo priložnosti za vašega otroka, da poskusi nove stvari in to vse z nasmehom, ki se razteza do ušes. Zavedamo se, da je gibanje ena izmed primarnih otrokovih potreb, gibalni razvoj pa odraz izkušenj, ki ključno vplivajo na hitrost doseganja mejnikov v razvoju otroka. Ravno zato je pomembno, da v skladu s svojo starostjo in sposobnostjo otroku omogočimo dovolj gibalnih izkušenj, ki mu bodo dale možnost, da bo v različnih situacijah dobro obvladoval svoje telo, ob gibanju pa občutil veselje, ugodje in varnost ter pridobil samozavest.

Poleg razvijanja gibalnih sposobnosti in pridobivanja gibalnih izkušenj je ena najpomembnejših značilnosti Gimnastične Šole prispevek k vzgoji in oblikovanju osebnosti otroka, saj primerno izbran in organiziran vadbeni program zahteva in vzbuja v otrocih smisel za kolektivno delo, samodisciplino, vztrajnost, borbenost, pogum, samozavest in druge pozitivne lastnosti otrokove osebnosti, ki se kasneje prenašajo v njegovo vsakdanje življenje in delo. Prav tako je kljub njihovi mladosti in razigranosti na prvem mestu varnost, zato jih od prvega dne vzgajamo v odgovorne in disciplinirane telovadce, ki poznajo pravila in vrednote gimnastičnega sveta.

- Kolektiv Gimnastične šole

Kje se nahajamo

Kader

Prijavnica

GIMNASTIČNA ŠOLA

Gimnastična šola*

PODATKI O UDELEŽENCU
Spol:*


KONTAKTNI PODATKI SKRBNIKA


IZBIRA PROGRAMA

Program*
Prvi izbrani dan*

Drugi izbrani dan

Kontakt

ZAVOD ZA ŠPORT ŠTAJERSKA
Vodnikova 10
3000 Celje

Matic Frumen, vodja programov
+386 40 577 689 (uradne ure od PON - PET med 9. in 12. uro)
matic.frumen@gimnasticna-sola.si

Pošljite nam sporočilo

Galerija

[/vc_section]